Τενοντομεταφορά οπισθίου κνημιαίου τένοντα

Τι είναι ο οπίσθιος κνημιαίος τένοντας; Ο οπίσθιος κνημιαίος τένοντας ακολουθεί πορεία στο εσωτερικό της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός καταλήγοντας στην ποδική καμάρα. Η κύρια λειτουργία του είναι να τραβάει το πόδι προς τα μέσα, υποστηρίζοντας την καμάρα. Σε ορισμένες παθήσεις και κακώσεις ο ασθενής χάνει την ικανότητά να σηκώνει το πόδι από το έδαφος. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται πτώση άκρου ποδός. Οι ασθενείς που έχουν πτώση άκρου ποδός έχουν δυσκολία στη βάδιση. Εάν δεν μπορείτε να σηκώσετε επαρκώς...

Read More

Συνδεσμοπλαστική έξω πλαγίου συνδέσμου

Ποιοι είναι οι στόχοι της συνδεσμοπλαστικής έξω πλαγίου συνδέσμου; Τα διαστρέμματα ποδοκνημικής είναι ένας από τους συνηθέστερους αθλητικούς τραυματισμούς. Επηρεάζουν 10.000 άτομα την ημέρα. Όταν οι σύνδεσμοι στο εξωτερικό της ποδοκνημικής είναι τεντωμένοι ή σχισμένοι, οι ασθενείς μπορεί να έχουν πόνο και αίσθηση αστάθειας. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν μετά από συντηρητική θεραπεία, μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Ο στόχος της χειρουργικής επέμβασης συνδεσμοπλαστικής έξω πλαγίου συνδέσμου είναι η αποκατάσταση των τραυματισμένων συνδέσμων.   Ποια σημάδια υποδηλώνουν την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης;...

Read More

Οστεοχόνδρινες βλάβες αστραγάλου. Τεχνική μωσαϊκού

Τι είναι οι οστεοχόνδρινες βλάβες του αστραγάλου; Οι οστεοχόνδρινες βλάβες του αστραγάλου είναι ένας τύπος βλάβης της ποδοκνημικής άρθρωσης που προσβάλει τόσο την επιφάνεια της άρθρωσης (αρθρικός χόνδρος) όσο και το οστό του αστραγάλου. Μια κανονική, υγιής άρθρωση ποδοκνημικής αποτελείται από ομαλό χόνδρο υποστηριζόμενο από κάτω από ισχυρό οστό. Μερικές φορές ένας τραυματισμός ποδοκνημικής οδηγεί σε κατεστραμμένες, τραχείες περιοχές του χόνδρου και του υποκείμενου οστού. Οι ορθοπαιδικοί χειρουργοί ονομάζουν αυτό τον τύπο τραυματισμού οστεοχόνδρινη βλάβη του αστραγάλου. Δεδομένου ότι η...

Read More

Ραιβός 5ος δάκτυλος. Bunionette

Τι είναι ο ραιβός πέμπτος δάκτυλος; Ο ραιβός 5ος δάκτυλος, που διεθνώς ονομάζεται bunionette, είναι μια παραμόρφωση σαν κότσι στη βάση του μικρού δακτύλου. Αναπτύσσεται στην εξωτερική πλάγια πλευρά του ποδιού, στο επίπεδο της μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να ξεκινήσει ως μικρό και ασυμπτωματικό, αλλά στη συνέχεια να γίνει μεγαλύτερο και πιο επώδυνο με την πάροδο του χρόνου. Η παραμόρφωση διογκώνεται είτε επειδή μεγαλώνει το κότσι, είτε λόγω του προσανατολισμού της άρθρωσης με το πέμπτο μετατάρσιο σε καμπύλη...

Read More

Οστεοτομίες πτέρνας

Τι είναι η οστεοτομία πτέρνας; Η οστεοτομία πτέρνας είναι ένα ελεγχόμενο σπάσιμο του οστού της πτέρνας που εκτελείται από εξειδικευμένο ορθοπαιδικό χειρουργό για να διορθωθεί η παραμόρφωση του άκρου ποδός και της ποδοκνημικής. Το οστό της πτέρνας παίζει σημαντικό ρόλο στη βάδιση.   Ποιος είναι ο θεραπευτικός στόχος μιας οστεοτομίας της πτέρνας; Το οστό της πτέρνας μπορεί να μετατοπιστεί για να επιτευχθεί ένας διαφορετικός προσανατολισμός, ο οποίος μπορεί να διορθώσει πολλές διαφορετικές παραμορφώσεις και λειτουργικούς περιορισμούς στο πόδι. Για παράδειγμα,...

Read More

Οστεοτομίες δευτέρου μεταταρσίου

Τι είναι το δεύτερο μετατάρσιο; Τα μετατάρσια είναι τα μακρά οστά στο πόδι που συνδέουν τα δάχτυλα των ποδιών με το μέσο μέρος του ποδιού. Τα μετατάρσια είναι αριθμημένα ένα έως πέντε, ξεκινώντας από το πρώτο μετατάρσιο που αντιστοιχεί στο μεγάλο δάκτυλο του ποδιού. Έτσι, το δεύτερο μετατάρσιο είναι το μακρύ οστό στη βάση του δεύτερου δακτύλου.   Τι είναι η οστεοτομία βράχυνσης του δευτέρου μεταταρσίου; Αυτή είναι μία επέμβαση κατά την οποία κόβεται και βραχύνεται το δεύτερο μετατάρσιο.  ...

Read More

Οστεοτομία βράχυνσης ελάσσονων μεταταρσίων

Τι είναι τα ελάσσονα μετατάρσια; Κάθε πόδι έχει πέντε μετατάρσια. Αυτά είναι τα μακρά οστά του ποδιού. Συνδέουν τα δάχτυλα των ποδιών με το υπόλοιπο πόδι. Αντιστοιχούν επίσης στο μαλακό μέρος στο μπροστινό πέλμα στο οποίο πατάμε όταν αλλάζουμε βήμα. Τα ελάσσονα μετατάρσια είναι τα οστά που συνδέονται με το δεύτερο έως το πέμπτο δάκτυλο του ποδιού.   Τι είναι η οστεοτομία; Οστεοτομία είναι μια ελεγχόμενη τομή που γίνεται στο κόκαλο από τον χειρουργό.   Ποιοι είναι οι στόχοι της...

Read More

Βλαισός μεγάλος δάκτυλος. Οστεοτομία Chevron

Τι είναι το κότσι; Το κότσι είναι μια διόγκωση στη βάση του μεγάλου δακτύλου λόγω μιας κακής ευθυγράμμισης της άρθρωσης. Αυτή η κακή ευθυγράμμιση προκαλεί το μεγάλο δάκτυλο να στρέφεται προς τα μικρότερα δάκτυλα των ποδιών. Τα κότσια δεν είναι πάντα επώδυνα και αυτή η παραμόρφωση γενικά αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου.   Ποιοι είναι οι στόχοι της χειρουργικής επέμβασης στον βλαισό δάκτυλο (κότσι); Η χειρουργική επέμβαση στο κότσι ανακουφίζει από τον πόνο με την αποκατάσταση της κανονικής ευθυγράμμισης...

Read More

Οπίσθια αρθροσκόπηση ή ενδοσκόπηση ποδοκνημικής

Τι είναι η οπίσθια ενδοσκόπηση/αρθροσκόπηση ποδοκνημικής; Η οπίσθια ενδοσκόπηση/αρθροσκόπηση της ποδοκνημικής είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση και τη θεραπεία προβλημάτων στο οπίσθιο τμήμα της ποδοκνημικής. Αρχικά, είναι σημαντικό να κατανοήσετε την ανατομία της ποδοκνημικής. Η άρθρωση της ποδοκνημικής είναι η άρθρωση μεταξύ των οστών της κνήμη και της περόνης με το οστό του αστραγάλου . Η άρθρωση κάτω από την άρθρωση της ποδοκνημικής ονομάζεται υπαστραγαλική. Βρίσκεται μεταξύ του αστραγάλου και του οστού της πτέρνας. Ο αστράγαλος έχει...

Read More

Εκτομή οστεοφύτων ποδοκνημικής

Τι είναι η εκτομή οστεοφύτων της ποδοκνημικής άρθρωσης; Η εκτομή των οστεόφυτων της ποδοκνημικής απομακρύνει τις οστικές προεξοχές από τον αστράγαλο ή την κνήμη, τα οποία είναι κόκαλα της άρθρωσης της ποδοκνημικής.   Ποιος είναι ο στόχος της εκτομής των οστεοφύτων; Ο στόχος της αφαίρεσης των οστεοφύτων της ποδοκνημικής είναι να ανακουφίσει από τον πόνο που προκαλείται από οστική προστριβή και τον εγκλωβισμό των μαλακών μορίων στο πρόσθιο τμήμα της ποδοκνημικής. Ποια σημάδια υποδηλώνουν την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης; Αν έχετε...

Read More