Κρουστικός Υπέρηχος – ESWT

Κρουστικός υπέρηχος

Η τεχνολογία των κρουστικών υπέρηχων (Extracorpeal Shock Wave Therapy - ESWT) δίνει πολύ καλά αποτελέσματα στην πελματιαία απονευρωσίτιδα. Συστήνουμε τη θεραπεία σε ανθεκτικές περιπτώσεις, κατά κανόνα μαζί με πρόγραμμα διατάσεων. Οι ασθενείς πρέπει να γνωρίζουν πως οι διατάσεις αποτελούν και την καλύτερα τεκμηριωμένη συντηρητική θεραπεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε συνδυαστικά και ειδικούς νυχτερινούς νάρθηκες. Κατάλληλος ασθενής για την εφαρμογή του κρουστικού υπέρηχου είναι αυτός στον οποίο η αρχική αντιμετώπιση δεν έχει αποδώσει. Είναι πολύ σημαντικό το Shock Wave Therapy να εφαρμόζεται...

Read More