Πελματογραφημα

Πελματογραφημα

Στο ιατρείο χρησιμοποιούμε τον υψηλής τεχνολογίας Πελματογράφο Win-Pod της εταιρείας Medicapteurs σε συνδυασμό με Foam Impression Boxes σε πιο σύνθετες παραμορφώσεις. Τα ορθωτικά κατασκευάζονται εξατομικευμένα (custom made orthotics) με συστήματα CAD/CAM και εφαρμόζονται στoν ασθενή. Η διαδικσία ακολουθεί τις διεθνείς προδιαγραφές της i-FAB (International Foot and Ankle Biomechanics Community) στην οποία ο κ Συμεωνίδης είναι ενεργό μέλος. Επενδύστε σε πελματογράφημα υψηλής τεχνολογίας Εξατομικευμένη κατασκευή ορθωτικών πελμάτων   Το πελματογράφημα είναι η αποτύπωση του τρόπου με τον οποίο το πόδι πατάει...

Read More