Ολική αρθροπλαστική

Με την ολική αρθροπλαστική της ποδοκνημικής αντικαθιστούμε την κατεστραμμένη άρθρωση με μία τεχνητή. Αντίστοιχα με τις αρθροπλαστικές του ισχίου και του γόνατος, η ολική αρθροπλαστική της ποδοκνημικής απαλλάσσει τον ασθενή από τον αρθριτικό πόνο ενώ ταυτόχρονα του επιτρέπει να διατηρεί την κίνηση στην πάσχουσα άρθρωση και να  συνεχίζει τις δραστηριότητές του. Σε περίπτωση φθοράς ή χαλάρωσης, η αρθροπλαστική μπορεί είτε να αντικατασταθεί ή και να γίνει αρθρόδεση της περιοχής, μια επέμβαση που για χρόνια αποτελούσε την καλύτερη και συχνά τη...

Read More