Παναγιώτης Συμεωνίδης

Ορθοπαιδικός Χειρουργός
Παναγιώτης Συμεωνίδης

Αντιμετωπίζω τον κάθε ασθενή με σεβασμό και ανθρώπινο ενδιαφέρον. Αφιερώνω στην ιατρική επίσκεψη όλον τον χρόνο που απαιτείται για μια ολοκληρωμένη διάγνωση με πλήρες ιστορικό, λεπτομερή κλινική εξέταση και εκτίμηση όλων των απεικονιστικών και εργαστηριακών εξετάσεων. Θα σας ακούσω με προσοχή και θα σας εξηγήσω με απλά λόγια το θεραπευτικό πλάνο για το θέμα υγείας σας.

Στο ιατρείο και την κλινική οργανώνουμε τα ραντεβού προβλέποντας όσο είναι δυνατό ικανή διάρκεια για την κάθε περίπτωση. Δεν εξετάζω στον διάδρομο, δεν κλείνω πολλαπλά ραντεβού την ίδια ώρα και δεν εκφέρω γνώμες πάνω σε ακτινογραφίες, μαγνητικές τομογραφίες ή οτιδήποτε άλλο, αν δεν εξετάσω πρώτα τον ίδιο τον ασθενή. Ο σεβασμός στις συνθήκες και αρχές μια σωστής ιατρικής εκτίμησης είναι πρώτα από όλα σεβασμός προς εσάς.