Ελένη Πούλιου

Υπεύθυνη Γραμματείας

Υπεύθυνη Γραμματείας

Η Ελένη έχει αναλάβει την οργάνωση της Γραμματείας από τις πρώτες μέρες λειτουργίας του Ιατρείου. Είναι ο άνθρωπος που θα σας ενημερώσει για όλες τις διαδικασίες και θα διεκπεραιώσει κάθε γραφειοκρατική λεπτομέρεια.

Σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης επικοινωνεί μαζί σας πριν και μετά την εισαγωγή στο νοσοκομείο, για όλη την προεγχειρητική προετοιμασία αλλά και τα μετεγχειρητικά ραντεβού. Μεταξύ άλλων, η Ελένη  έχει πιστοποίηση σε Συστήματα Διαχείρισης Χρόνου (Time Management), Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Supply Chain Systems) και έχει εκπαιδευτεί ως Στέλεχος Διαχείρισης Οργανωσιακής Κουλτούρας.