Παγκόσμιο συνέδριο Foot & Ankle, Global Webinar, 24-26 Απριλίου