ΒΛΑΙΣΟΣ ΔΑΚΤΥΛΟΣ – ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Ασθενείς με βλαισό δάκτυλο - Χειρουργική αντιμετώπιση

Η χειρουργική του βλαισού δακτύλου και γενικότερα των παραμορφώσεων του ποδιού έχει εξελιχθεί σημαντικά. Ακόμα και παραμελημένες περιπτώσεις με μεγάλες παραμορφώσεις μπορούν σήμερα να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά με βελτίωση όχι μόνο της εικόνας αλλά – κυρίως – της λειτουργικότητας των ποδιών.

Σημαντικοί παράγοντες για την επιτυχία του χειρουργείου είναι:

  • Χειρουργική τεχνική κατάλληλη για το κάθε πόδι
  • Εμπειρία – εκπαίδευση του χειρυργού
  • Ορθή χρήση της τεχνολογίας
  • Σωστή συγκράτηση των διορθώσεων με σύγχρονες μεθόδους
  • Ενημέρωση του ασθενούς για τη μετεγχειρητική αποκατάσταση
  • Συνολική αντιμετώπιση των προβλημάτων του ποδιού

Ένας από τους λόγους που τα χειρουργεία του βλαισού δακτύλου είχαν αρκετές αποτυχίες στο παρελθόν ήταν και η μεμονωμένη αντιμετώπιση του βλαισού δακτύλου (δηλαδή γινόταν χειρουργείο μόνο στο “κότσι”) αγνοώντας άλλα προβλήματα του ποδιού όπως κάλοι, γαμψοδακτυλίες, και άλλες παραμορφώσεις των υπολοίπων δακτύλων.

Τέλος είναι σημαντικό να τονισθεί πως τα πόδια δεν πρέπει να χειρουργούνται για αισθητικούς μόνο λόγους, δηλαδή όταν είναι λειτουργικά και δεν πονάνε.