Νοσος Freiberg

Freiberg's infraction

Στη νόσο Freiberg η κεφαλή σε ένα από τα μετατάρσια οστά του ποδιού υφίσταται ενός βαθμού νέκρωση στο επίπεδο της αρθρικής επιφάνειας που το συνδέει με τη βάση του αντίστοιχου δακτύλου. Αυτό τελικά οδηγεί σε μία επώδυνη καθίζηση της κεφαλής με πόνο, δυσκαμψία και δυσχέρεια βάδισης. Τα μετατάρσια είναι τα μακρά οστά που συνδέουν το μέσο πόδι (ταρσός) με τα δάκτυλα. Συνήθως η νόσος Freiberg προσβάλλει το δεύτερο, αν και μπορεί να εμφανιστεί και σε οποιοδήποτε άλλο από τα πέντε...

Read More