Καταγματα σησαμοειδων οστων

Περίληψη της εργασίας που θα παρουσιαστεί στο Annual Meeting της American Orthopaedic Foot and Ankle Society  Ultrasound-guided injectionsin the treatment of stress fractures of the hallucal sesamoids   Stress fractures of the hallucalsesamoids can be difficult to treat. A number of these fractures will never achieve union but rather an asymptomatic non-union. Their non-operative management includes the use of a toe plate or an ankle boot or plaster, and a partial or non weight bearing status followed by some type of insole...

Read More