Τι είναι η κοιλοποδία;

Η κοιλοποδία είναι η παραμόρφωση του ποδιού που χαρακτηρίζεται από υψηλή έσω ποδική καμάρα. Ένα κοίλο πόδι ή ένα πόδι με υψηλή ποδική καμάρα, μπορεί να έχει πολλές παραλλαγές ως προς τη μορφή του. Αυτό μπορεί να κυμαίνεται από μία καμάρα που είναι ελαφρώς υψηλή έως μια σοβαρή παραμόρφωση που προκαλεί έναν ασθενή να περπατά στο εξωτερικό του ποδιού. Σε ορισμένες περιπτώσεις κοιλοποδίας απαιτείται χειρουργική επέμβαση για να επανευθυγραμμιστεί το πόδι.

Υπάρχουν διαφορετικές αιτίες για την υψηλή ποδική καμάρα. Σε πολλές περιπτώσεις, η αιτιολογία είναι άγνωστη. Σε άλλες περιπτώσεις, το αίτιο μπορεί να είναι είναι μια νευρολογική νόσος, η συγγενής ραιβοιπποποδία ή ένας τραυματισμός. Η θεραπεία κυμαίνεται από την τροποποίηση στα υποδήματα μέχρι και τις χειρουργικές επεμβάσεις, ανάλογα με την σοβαρότητα της παραμόρφωσης και τα συναφή προβλήματα.

 

Ποιοι είναι οι στόχοι της χειρουργικής επέμβασης της κοιλοποδίας;

Ο κύριος στόχος της χειρουργικής επέμβασης είναι η μείωση του πόνου και η βελτίωση της λειτουργικότητας. Η επέμβαση μπορεί επίσης να μειώσει και συνοδούς τραυματισμούς, όπως τα επαναλαμβανόμενα διαστρέμματα ποδοκνημικής και τα κατάγματα.

 

Ποια σημάδια υποδηλώνουν την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης;

Η επιλογή της χειρουργικής επέμβασης εξετάζεται όταν δεν υπάρχει ανακούφιση των συμπτωμάτων από τη φυσικοθεραπεία, τις τροποποιήσεις στα παπούτσια, τη χρήση ορθωτικών και τις αλλαγές στις δραστηριότητες. Μερικοί ασθενείς εξάλλου θα εμφανίσουν επίσης προβλήματα σε τένοντες, αδυναμία στην ποδοκνημική και κατάγματα στα πόδια. Αυτοί οι ασθενείς μπορεί να απαιτούν και άλλες χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων.

 

Πότε πρέπει να αποφύγω τη χειρουργική επέμβαση;

Εάν έχετε προβλήματα υγείας που κάνουν τη χειρουργική επέμβαση επισφαλή, οποιαδήποτε λοίμωξη ή ασθένεια των αιμοφόρων αγγείων, η χειρουργική επέμβαση για κοιλοποδία ίσως να μην ενδείκνυται.

 

Γενικές πληροφορίες για την χειρουργική επέμβαση

Οι χειρουργικές επεμβάσεις που σχετίζονται με τη διόρθωση της κοιλοποδίας ποικίλλουν. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη διόρθωση της οστικής παραμόρφωσης, την αντιμετώπιση της χαλαρότητας / αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης, και παρεμβάσεις στις μυϊκές ομάδες των οποίων οι ανισορροπίες προκαλούν την παραμόρφωση. Ο στόχος της θεραπείας είναι ένα ευθυγραμμισμένο πόδι που κατανέμει ομοιόμορφα το βάρος κατά μήκος τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής πλευράς. Μπορεί να χρειαστεί ποικιλία χειρουργικών τομών και προσπελάσεων για ολοκληρωθεί η χειρουργική διόρθωση ενός ποδιού με κοιλοποδία.

 

Χειρουργική τεχνική
Τι συμβαίνει μετά την επέμβαση;
Πιθανές επιπλοκές

 

Συχνές ερωτήσεις

 

Εάν προχωρήσω σε χειρουργική επέμβαση, το πόδι μου θα είναι απόλυτα φυσιολογικό;

Η χειρουργική επέμβαση στα πόδια είναι δύσκολη, ειδικά όταν απαιτείται μεγάλος βαθμός διόρθωσης της παραμόρφωσης. Η επαναφορά του ποδιού σε μια ευθυγραμμισμένη θέση μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να μην διαρκέσει, ακόμα και αν όλα φαίνονται τέλεια στο χειρουργείο. Ο στόχος της θεραπείας είναι να βελτιωθεί τόσο η μορφή όσο και η λειτουργία του ποδιού και του αστραγάλου. Σε ορισμένους ασθενείς με πολύ σοβαρή παραμόρφωση, ο στόχος είναι ένα πόδι που λειτουργεί καλύτερα με υποστήριξη από κάποιο ορθωτικό.