Καλύπτουμε όλο το φάσμα της συντηρητικής και χειρουργικής αντιμετώπισης των παθήσεων και κακώσεων του ποδιού.