Οπτικες ινες

Οπτικές ίνες

Οι οπτικές ίνες (optical fibers) μας δίνουν πρωτόγνορες δυνατότητες στην απεικόνιση εσωτερικών οργάνων, αρθρώσεων και τενόντων. Είναι ειδικά διαμορφωμένες ίνες γυαλιού με μήκος από εκατοστά ως χιλιόμετρα, η καθεμιά πιο λεπτή από μια ανθρώπινη τρίχα, με μοναδικές ιδιότητες: Μπορούν να μεταδώσουν με ακρίβεια καθρέφτη μια εικόνα, ακόμα κι όταν η ίνα κάμπτεται στον χώρο. Επίσης μεταφέρουν πανίσχυρο φως χωρίς την αντίστοιχη ανάπτυξη θερμότητας, ένα φαινόμενο που ονομάστηκε ψυχρός φωτισμός (cold light).

Η τεχνολογία των οπτικών ινών μας επιτρέπει να απεικονίσουμε και να παρέμβουμε σε περιοχές του σώματος χωρίς τις κλασικές ανοικτές χειρουργικές προσπελάσεις. Στην ορθοπαιδική χειρουργική, οι επεμβάσεις αυτές είναι η γνωστή πλέον αρθροσκόπηση και, τα τελευταία χρόνια, η τενοντοσκόπηση. Εφαρμόζουμε με επιτυχία την αρθροσκόπηση τόσο στην ποδοκνημική άρθρωση όσο και σε μικρότερες αρθρώσεις του ποδιού όπως η υπαστραγαλική (η άρθρωση μεταξύ πτέρνας και αστραγάλου). Αντίστοιχα, χρησιμοποιούμε την τενοντοσκόπηση για τους καμπτήρες και τους περονιαίους τένοντες του ποδιού. Τέλος, επεμβαίνουμε ενδοσκοπικά σε παθήσεις στο λεγόμενο τρίγωνο οστό (os trigonum) του αστραγάλου.

Η χειρουργική τεχνική και τα αποτελέσματα των επεμβάσεων αυτών έχουν παρουσιαστεί από τον Ορθοπαιδικό κ Συμεωνίδη σε μεγάλο αριθμό συνεδρίων και εκπαιδευτικών σεμιναρίων ενώ ορισμένες από τις περιπτώσεις των ασθενών έχουν δημοσιευτεί σε διεθνή περιοδικά.