Ποιοι είναι οι στόχοι της μεταφοράς του μακρού καμπτήρα τους δακτύλους;

Οι στόχοι της επέμβασης είναι η ανακούφιση από τον πόνο και η αποκατάσταση των ασθενών με επώδυνη πλατυποδία. Η πλατυποδία στους ενήλικες εμφανίζεται όταν η ποδική καμάρα χάνει τη φυσιολογική της στήριξη και το πόδι επιπεδώνεται. Γενικά, αυτό συμβαίνει λόγω της εξασθένησης των τενόντων και των συνδέσμων του ποδιού.

 

Ποια σημάδια υποδηλώνουν την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης;

Η χειρουργική επέμβαση τενοντομεταφοράς ενδείκνυται για ενήλικες με εύκαμπτη επίκτητη πλατυποδία. Ένα εύκαμπτο πόδι με παραμόρφωση πλατυποδίας, είναι αυτό που μπορεί να διορθωθεί παθητικά προς μια πιο φυσιολογική θέση. Ο οπίσθιος κνημιαίος τένοντας αποτελεί έναν από τους βασικούς υποστηρικτές της καμάρας του ποδιού. Αν εξασθενήσει και φθαρεί, δεν λειτουργεί πλέον σωστά και η καμάρα αρχίζει να πέφτει. Ο ασθενής αρχίζει να περπατά στο εσωτερικό του ποδιού καθώς το πόδι οδηγείται σε πλατυποδία. Τα δάχτυλα των ποδιών στρέφονται προς τα έξω και αναπτύσσεται μια αρκετά εμφανής παραμόρφωση. Όταν η συντηρητική θεραπεία, όπως τα ορθωτικά για ανύψωση της καμάρας, δεν παρέχουν ανακούφιση, μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.

 

Πότε πρέπει να αποφεύγεται η χειρουργική επέμβαση;

Εάν η παραμόρφωση έχει γίνει δύσκαμπτη (σκληρή) ή έχει αναπτυχθεί αρθρίτιδα, απαιτείται μια πιο εκτεταμένη χειρουργική επέμβαση. Αυτό περιλαμβάνει συνήθως την εκ νέου κατασκευή της καμάρας με συνένωση κάποιων από τα οστά του ποδιού. Η επέμβαση αυτή ονομάζεται αρθρόδεση. Οι ασθενείς με σοβαρά χρόνια ιατρικά προβλήματα μπορεί να μην είναι κατάλληλοι για να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση.

 

Γενικές πληροφορίες για την χειρουργική επέμβαση

Ο οπίσθιος κνημιαίος τένοντας συνδέεται κανονικά με το σκαφοειδές οστό στο ύψος του μέσου τμήματος του ποδιού στην έσω επιφάνεια. Ο μακρός καμπτήρας τους δακτύλους τένοντας είναι ένας από τους τένοντες που είναι υπεύθυνοι για την κάμψη των δακτύλων προς τα κάτω. Στην επέμβαση της τενοντομεταφοράς σε πλατυποδία ο τένοντας αυτός μετακινείται από τη συνήθη θέση του και συνδέεται με το σκαφοειδές οστό. Αυτό βοηθά στην υποστήριξη ή την αντικατάσταση του ασθενούς οπισθίου κνημιαίου τένοντα προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία του ποδιού. Το άρρωστο τμήμα του οπισθίου κνημιαίου τένοντα τυπικά καθαρίζεται ή αφαιρείται για να εξαληφθεί η πηγή του πόνου.

 

Χειρουργική τεχνική
Τι συμβαίνει μετά την επέμβαση;
Πιθανές επιπλοκές

 

Συχνές ερωτήσεις

 

Μπορώ να περιμένω ανακούφιση από τον πόνο με αυτήν την επέμβαση;

Συνήθως η επέμβαση προσφέρει πλήρη ανακούφιση του πόνου. Ακόμα και μετά από επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση συνιστάται συνήθως η χρήση μέσα στο παπούτσι υποστηρίξεων της καμάρας. Σε κάποιες περιπτώσεις, και η στήριξη της ποδοκνημικής με ορθωτικό μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη.

 

Ποιες εναλλακτικές λύσεις έχω εάν η καμάρα μου δεν αποκατασταθεί ή πέσει ξανά;

Εάν η καμάρα δεν αποκατασταθεί ή αργότερα εμφανιστεί και πάλι πτώση καμάρας, και η υποστήριξη της με ορθοπαιδικούς πάτους και ορθωτικά δεν βοηθήσει, μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο πρόσθετης χειρουργικής επέμβασης.