Επικοινωνήστε με το ιατρείο στο τηλέφωνο 2310258100 και επιλέξτε το 4.

Η γραμματεία θα σας καθοδηγήσει για τον τρόπο αποστολής των εξετάσεών σας ηλεκτρονικά. Θα λάβετε email με τα βήματα της διαδικασίας.

Η τηλεδιάσκεψη με τον γιατρό για την συζήτηση των αποτελεσμάτων θα γίνει τηλεφωνικά ή μέσα από μια από τις κοινές ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Ο χρόνος και ο τρόπος επικοινωνίας θα καθοριστούν ανάλογα με την περίπτωση και τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ασθενούς (τηλεφωνική επικοινωνία, Skype meeting, WhatsApp video call κλπ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εκτίμηση απεικονιστικών και εργαστηριακών εξετάσεων στην ορθοπαιδική αποτελεί μέρος της ιατρικής εκτίμησης ενός ασθενούς, αλλά η διάγνωση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί  χωρίς την κλινική εξέταση του ασθενούς που είναι  αναντικατάστατη. Η χρήση της τεχνολογίας βοηθά τον γιατρό να έχει μια πρώτη εικόνα σε σχέση με το πρόβλημα και να καθοδηγήσει συμβουλευτικά τον ασθενή μέχρι την επίσκεψη.