Προετοιμασία on line εκτίμησης

Επικοινωνήστε με το ιατρείο στο τηλέφωνο 2310258100 και επιλέξτε το 4.

Η γραμματεία θα σας καθοδηγήσει για τον τρόπο αποστολής των εξετάσεών σας ηλεκτρονικά. Θα λάβετε email με τα βήματα της διαδικασίας.

Η τηλεδιάσκεψη με τον γιατρό για την συζήτηση των αποτελεσμάτων θα γίνει τηλεφωνικά ή μέσα από μια από τις κοινές ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Ο χρόνος και ο τρόπος επικοινωνίας θα καθοριστούν ανάλογα με την περίπτωση και τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ασθενούς (τηλεφωνική επικοινωνία, Skype meeting, WhatsApp video call κλπ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εκτίμηση απεικονιστικών και εργαστηριακών εξετάσεων στην ορθοπαιδική αποτελεί μέρος της ιατρικής εκτίμησης ενός ασθενούς, αλλά η διάγνωση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί  χωρίς την κλινική εξέταση του ασθενούς που είναι  αναντικατάστατη. Η χρήση της τεχνολογίας βοηθά τον γιατρό να έχει μια πρώτη εικόνα σε σχέση με το πρόβλημα και να καθοδηγήσει συμβουλευτικά τον ασθενή μέχρι την επίσκεψη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε πληροφορία, τηλεφωνήστε ώρες γραφείου στους αριθμούς:

Phone: 2310258100 Θεσσαλονίκη

E-mail: info@foot-ankle.gr