Ραιβός 5ος δάκτυλος. Bunionette

Τι είναι ο ραιβός πέμπτος δάκτυλος;

Ο ραιβός 5ος δάκτυλος, που διεθνώς ονομάζεται bunionette, είναι μια παραμόρφωση σαν κότσι στη βάση του μικρού δακτύλου. Αναπτύσσεται στην εξωτερική πλάγια πλευρά του ποδιού, στο επίπεδο της μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης. Αυτό το πρόβλημα μπορεί να ξεκινήσει ως μικρό και ασυμπτωματικό, αλλά στη συνέχεια να γίνει μεγαλύτερο και πιο επώδυνο με την πάροδο του χρόνου. Η παραμόρφωση διογκώνεται είτε επειδή μεγαλώνει το κότσι, είτε λόγω του προσανατολισμού της άρθρωσης με το πέμπτο μετατάρσιο σε καμπύλη προς τα έξω, είτε και τα δύο. Διεθνώς η κατάσταση περιγράφεται και ως tailor’s bunion (το κότσι του ράφτη) επειδή παραδοσιακά εμφανιζόταν σε ράφτες που εργαζόταν για πολλές ώρες καθισμένοι οκλαδόν.

 

Ποιοι είναι οι στόχοι της αντιμετώπισης του ραιβού πέμπτου δακτύλου – bunionette;

Οι ασθενείς αντιμετωπίζονται καταρχήν συντηρητικά. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τη χρήση διαφορετικών παπουτσιών που είναι πιο ευρύχωρα, μαξιλαράκια από σιλικόνη στο πέμπτο δάκτυλο και εξατομικευμένους ορθοπαιδικούς πάτους. Όλα αυτά έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν την δυσφορία του πέμπτου δακτύλου ή της πέμπτης μεταταρσιοφαλαγγικής άρθρωσης που προεξέχει.

Εάν τα συμπτώματα του ραιβού πέμπτου δακτύλου – bunionette δεν βελτιωθούν με συντηρητική αντιμετώπιση, μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Οι στόχοι της χειρουργικής επέμβασης είναι να εξαφανιστεί η προεξοχή σαν κότσι, να βελτιωθεί η παραμόρφωση του ραιβού πέμπτου δακτύλου και να μειωθεί ο πόνος.

 

Ποια σημάδια υποδηλώνουν την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης;

Η χειρουργική επέμβαση είναι μια επιλογή εάν έχετε πόνο στο ραιβό πέμπτο δάκτυλο – bunionette, αν δεν μπορείτε να φορέσετε άνετα παπούτσια λόγω του βαθμού της παραμόρφωσης ή εάν συνεχίζετε να αντιμετωπίζετε προβλήματα μετά από συντηρητική αντιμετώπιση.

 

Πότε πρέπει να αποφεύγεται η χειρουργική επέμβαση;

Η χειρουργική θεραπεία της παραμόρφωσης του ραιβού πέμπτου δακτύλου – bunionette δεν συνιστάται εάν έχετε μια λοίμωξη στο πέμπτο δάκτυλο του ποδιού ή εάν έχετε κακή κυκλοφορία του αίματος στο πόδι σας. Η κακή κυκλοφορία μπορεί να προκαλέσει προβλήματα με την επούλωση των οστική ή / και των τομών μετά από την χειρουργική επέμβαση.

 

Γενικές πληροφορίες για την χειρουργική επέμβαση

Τις περισσότερες φορές η χειρουργική επέμβαση για ραιβότητα πέμπτου δακτύλου διενεργείται στα πλαίσια ημερήσιας νοσηλείας. Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς πηγαίνουν στην κλινική ή το νοσοκομείο και στη συνέχεια αναχωρούν μετά από τη χειρουργική επέμβαση την ίδια ημέρα. Η χειρουργική επέμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον την αφαίρεση του προεξέχοντος μαλακού ιστού και των οστών του ραιβού πέμπτου δακτύλου. Μερικοί ασθενείς μπορεί επίσης να χρειαστούν μια ελεγχόμενη τομή στα οστά του πέμπτου δακτύλου (οστεοτομία)  για να το ισιώσει όταν υπάρχει καμπύλη. Ο χειρουργός σας θα εξηγήσει τι είδους χειρουργική επέμβαση χρειάζεστε και γιατί.

Μετά τη χειρουργική επέμβαση, οι ασθενείς μπορεί να χρειαστεί να μην πατάνε το χειρουργημένο πόδι τους για μια περίοδο εβδομάδων. Οι ασθενείς μπορεί επίσης να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν κάποιου τύπου ακινητοποίηση στα πόδια τους για να τα προστατεύσουν μετά από τη χειρουργική επέμβαση. Αυτή η ακινητοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει έναν γύψινο νάρθηκα, μία μπότα ή ένα μετεγχειρητικό παπούτσι με σκληρή σόλα. Ο χρόνος που το πόδι του ασθενούς διατηρείται προστατευμένο μετά τη χειρουργική επέμβαση εξαρτάται από τον τύπο χειρουργικής επέμβασης και τις επιλογές του ορθοπαιδικού χειρουργού.

Χειρουργική τεχνική

Ο πιο συνηθισμένος λόγος που αναπτύσσονται ή γίνονται επώδυνοι οι ραιβοί πέμπτοι δάκτυλοι – bunionettes είναι τα παπούτσια που είναι πολύ στενά ή σφιχτά στα δάκτυλα των ποδιών. Για να μειώσετε τον πόνο, τον ερεθισμό και το πρήξιμο, πριν ή μετά τη χειρουργική επέμβαση, συνιστώνται ευρύχωρα και άνετα παπούτσια.

Εάν απαιτείται χειρουργική επέμβαση, υπάρχουν επιλογές από πολλές διαφορετικές τεχνικές. Ο τύπος χειρουργικής επέμβασης που πρέπει να εκτελεστεί εξαρτάται από το σχήμα των οστών του πέμπτου δακτύλου, τον τύπο του bunionette και την επιθυμία των ασθενών.

Εάν οι ασθενείς έχουν μια επώδυνη προεξοχή του πέμπτου δακτύλου χωρίς οστική ανάπτυξη, η χειρουργική επέμβαση συνήθως περιλαμβάνει την αφαίρεση του επώδυνου μαλακού ιστού από το πέμπτο δάκτυλο. Συγκεκριμένα, αυτό που απομακρύνεται από το εξωτερικό του πέμπτου δακτύλου είναι δέρμα που περισσεύει, ο ορογόνος θύλακο και οι μαλακοί ιστοί που έχουν φλεγμονή.

Οι ασθενείς με ραιβότητα πέμπτου δακτύλου – bunionette Τύπου I, έχουν μία οστέινη προεξοχή στην πέμπτη μεταταρσιοφαλαγγική άρθρωση σαν κότσι. Κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, αυτή η εξόστωση αφαιρείται επίσης. Κάποιοι χειρουργοί ονομάζουν αυτήν την επέμβαση απλή εξοστεκτομή.

Μερικές φορές το κότσι του πέμπτου δακτύλου είναι τόσο μεγάλο που τα οστά της περιοχής χρειάζονται επίσης οστεοτομία. Με το κόψιμο των οστών, γίνεται μετακίνησή τους προς τα μέσα για να διορθωθεί η παραμόρφωση.

Αν οι ασθενείς έχουν κυρτό σχήμα στο πέμπτο μετατάρσιο (ραιβότητα Τύπου ΙΙ) ή αυξημένη γωνία μεταξύ του τέταρτου και του πέμπτου μεταταρσίου (ραιβότητα Τύπου ΙΙΙ), τότε συχνά γίνεται οστεοτομία. Αυτές οι οστεοτομίες γίνονται ουσιαστικά για να ισιώσει το πέμπτο δάκτυλο.  Αν μια παραμόρφωση ραιβού πέμπτου δακτύλου – bunionette αντιμετωπιστεί με οστεοτομία, το οστό συχνά συγκρατείται σε ευθεία κάποιου τύπου ατσάλινο σύρμα, βίδα, ή πλάκα και βίδες, ανάλογα με την προτίμηση του χειρουργού και την κάθε περίπτωση.

Τι συμβαίνει μετά την επέμβαση;

Η πλήρης αποκατάσταση μετά την επέμβαση για ραιβότητα πέμπτου δακτύλου – bunionette ποικίλλει ανάλογα με την κάθε τεχνική. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να δοκιμαστεί μια περίοδος συντηρητικής αντιμετώπισης τριών έως έξι μηνών, καθώς πολλά συμπτώματα μπορούν να βελτιωθούν με αυτόν τον τρόπο.

Οι περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις χρειάζονται κάποια περίοδο προστασίας των ποδιών με ένα μετεγχειρητικό παπούτσι, μπότα ή νάρθηκα. Αυτό το χρονικό πλαίσιο είναι συνήθως μεταξύ τριών έως δώδεκα εβδομάδων. Ο συγκεκριμένος χρόνος αποκατάστασης μετά από το χειρουργείο εξαρτάται από τον τύπο της χειρουργικής τεχνικής και το πρωτόκολλο που ακολουθεί ο κάθε χειρουργός.

Θα σας ζητηθεί να ανυψώσετε το πόδι σας πάνω από το επίπεδο του στήθους σας για τις πρώτες εβδομάδες μετά τη χειρουργική επέμβαση. Μπορεί επίσης να σας ζητηθεί να χρησιμοποιήσετε πατερίτσες ή περπατούρα ανάλογα με το επίπεδο των δραστηριοτήτων σας.

Τα ράμματα συνήθως αφαιρούνται δύο έως τρεις εβδομάδες μετά το χειρουργείο. Θα πρέπει να μην μουλιάζετε το πόδι σας και να μην βρέξετε τη χειρουργημένη περιοχή έως ότου αφαιρεθούν τα ράμματα.

Ο ορθοπαιδικός χειρουργός μπορεί να σας ζητήσει να κάνετε ορισμένες ασκήσεις για το γόνατο και την ποδοκνημική μετά από χειρουργική επέμβαση. Αυτές μπορεί να σας βοηθήσουν να διατηρήσετε την κίνηση και την ευκαμψία των αρθρώσεων. Ο γιατρός σας θα συζητήσει μαζί σας αν πιστεύει ότι χρειάζεστε φυσικοθεραπεία μετά από τη χειρουργική επέμβαση.

Το οίδημα, δηλαδή το πρήξιμο, είναι το τελευταίο πράγμα που θα βελτιωθεί για τους περισσότερους ασθενείς μετά από χειρουργική επέμβαση ραιβού πέμπτου δακτύλου. Μπορεί να χρειαστούν 3 με 12 μήνες για την υποχώρηση του οιδήματος του ποδιού σας μετά από χειρουργική επέμβαση.

Πιθανές επιπλοκές

Υπάρχουν γενικές επιπλοκές που μπορεί να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση. Αυτές περιλαμβάνουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την αναισθησία, τις λοιμώξεις, τη βλάβη σε νεύρα και αιμοφόρα αγγεία, την αιμορραγία και τη δημιουργία θρόμβων.

Ειδικά για την χειρουργική αντιμετώπιση του ραιβού πέμπτου δακτύλου – bunionette, οι πιθανές επιπλοκές είναι σπάνιες. Πιθανά προβλήματα περιλαμβάνουν αιμορραγία από το τραύμα, τραυματισμένα νεύρα γύρω από το πέμπτο δάκτυλο, κακή επούλωση πληγών ή επούλωση των οστών σε περίπτωση που γίνει οστεοτομία και πιθανότητα επανεμφάνισης της παραμόρφωσης.

 

Συχνές ερωτήσεις

Εάν η παραμόρφωση ραιβότητας που έχω αντιμετωπιστεί χωρίς χειρουργική επέμβαση, θα μπορώ να φορέσω ψηλά και μυτερά τακούνια;

Να φοράτε στενά παπούτσια όσο το δυνατόν λιγότερο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε ποτέ να φοράτε τέτοιου τύπου παπούτσια. Σημαίνει ότι ο χρόνος που τα φοράτε θα πρέπει να περιοριστεί, προκειμένου να μειωθεί ο πόνος στο πέμπτο δάκτυλο και η πιθανότητα να επιδεινωθεί η παραμόρφωση.

 

Εάν υποβληθώ σε χειρουργική επέμβαση, θα επανεμφανιστεί η παραμόρφωση;

Οι περισσότερες παραμορφώσεις ραιβότητας πέμπτου δακτύλου – bunionette δεν επανέρχονται αφού έχουν αντιμετωπιστεί με σωστή χειρουργική επέμβαση. Η χειρουργική επέμβαση απομακρύνει την υποκείμενη αιτία του προβλήματος. Ωστόσο, όταν φοράτε παπούτσια που είναι πολύ στενά μπορεί να προκληθεί ερεθισμός και φλεγμονή στο χειρουργημένο πέμπτο δάχτυλο.