Βάδιση σε έξω στροφή

Μέχρι την ηλικία των 2 ετών, τα περισσότερα παιδιά περπατούν με τα δάχτυλα των ποδιών τους στραμμένα ελαφρώς προς τα έξω. Εάν τα πόδια σχηματίζουν υπερβολική γωνία αυτό καλείται έξω στροφή. Δεν είναι τόσο συνηθισμένο όσο η βάδιση σε έσω στροφή, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις αποτελεί επίσης μέρος της φυσιολογικής ανάπτυξης.

Αν θέλετε να βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας περπατά κανονικά, ρωτήστε το γιατρό σας κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης.