Κρουστικός υπέρηχος

Κρουστικός Υπέρηχος – ESWT

Η τεχνολογία των κρουστικών υπέρηχων (Extracorpeal Shock Wave Therapy ESWT) δίνει πολύ καλά αποτελέσματα στην πελματιαία απονευρωσίτιδα. Συστήνουμε τη θεραπεία σε ανθεκτικές περιπτώσεις, κατά κανόνα μαζί με πρόγραμμα διατάσεων. Οι ασθενείς πρέπει να γνωρίζουν πως οι διατάσεις αποτελούν και την καλύτερα τεκμηριωμένη συντηρητική θεραπεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε συνδυαστικά και ειδικούς νυχτερινούς νάρθηκες.

Κατάλληλος ασθενής για την εφαρμογή του κρουστικού υπέρηχου είναι αυτός στον οποίο η αρχική αντιμετώπιση δεν έχει αποδώσει. Είναι πολύ σημαντικό το Shock Wave Therapy να εφαρμόζεται από εκπαιδευμένο προσωπικό, σύμφωνα με διεθνή πρωτόκολα και σε συνεργασία με εξειδικευμένο ιατρό. Σε αντίθετη περίπτωση οι κρουστικοί υπερηχοι εκτός από επώδυνοι, μπορεί να έχουν και σημαντικές επιπλοκές για το πόδι του ασθενούς.

Μηχανισμος δρασης
Οι κρουστικοί υπέρηχοι μεταδίδουν ωστικά κύματα  που στοχευμένα προκαλούν μικροτραυματισμούς σε πάσχουσες περιοχές κάτω από το δέρμα. Το σώμα αντιδρά ενεργοποιώντας επουλωτικές διαδικασίες με αποτέλεσμα τελικά να θεραπεύει και την αρχικη πάθηση.  
Ποσοστά επιτυχίας
Με την κατάλληλη εφαρμογή, οι κρουστικοί υπέρηχοι μπορούν να βηθήσουν περίπου 3 στους 4 ασθενείς που πάσχουν από εμμένουσα πελμαιτιαία απονευρωσίτιδα. Διεθνή δεδομένα με μεγάλες μελέτες δείχνουν πως η βελτίωση του πόνου είναι κατά μέσο όρο 60%
Εφαρμογη
Η μέθοδος εφαρμόζεται από εκπαιδευμένους επαγγελματίες υγείας, κυρίως φυσικοθεραπευτές και φυσιάτρους και κατά περίπτωση από εξειδικευμένους ορθοπαιδικούς και αναισθησιολόγους που ασχολούνται με τον χρόνιο πόνο.

Author Info

Παναγιώτης Συμεωνίδης

Ο Dr Παναγιώτης Συμεωνίδης είναι Ορθοπαιδικός Χειρουργός εξειδικευμένος στις κακώσεις και τις παθήσεις του ποδιού. Έχει εκπαιδευτεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό (ΗΠΑ, Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία). Είναι μέλος του American Orthopaedic Foot & Ankle Society, του International Association of Dance Medicine and Science, της AO Trauma και του International Foot and Ankle Biomechanics Community. Χειρουργεί σε ιδιωτικές κλινικές της Θεσσαλονίκης και ασχολείται ιδιαίτερα με τις ορθοπαιδικές παθήσεις των χορευτών.