Επικοινωνία

Κλείστε ραντεβού

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε πληροφορία, τηλεφωνήστε ώρες γραφείου στους αριθμούς:

Phone: 2310258100 Θεσσαλονίκη

E-mail: info@foot-ankle.gr