Χειρουργική επέμβαση κοιλοποδίας

Τι είναι η κοιλοποδία;

Η κοιλοποδία είναι η παραμόρφωση του ποδιού που χαρακτηρίζεται από υψηλή έσω ποδική καμάρα. Ένα κοίλο πόδι ή ένα πόδι με υψηλή ποδική καμάρα, μπορεί να έχει πολλές παραλλαγές ως προς τη μορφή του. Αυτό μπορεί να κυμαίνεται από μία καμάρα που είναι ελαφρώς υψηλή έως μια σοβαρή παραμόρφωση που προκαλεί έναν ασθενή να περπατά στο εξωτερικό του ποδιού. Σε ορισμένες περιπτώσεις κοιλοποδίας απαιτείται χειρουργική επέμβαση για να επανευθυγραμμιστεί το πόδι.

Υπάρχουν διαφορετικές αιτίες για την υψηλή ποδική καμάρα. Σε πολλές περιπτώσεις, η αιτιολογία είναι άγνωστη. Σε άλλες περιπτώσεις, το αίτιο μπορεί να είναι είναι μια νευρολογική νόσος, η συγγενής ραιβοιπποποδία ή ένας τραυματισμός. Η θεραπεία κυμαίνεται από την τροποποίηση στα υποδήματα μέχρι και τις χειρουργικές επεμβάσεις, ανάλογα με την σοβαρότητα της παραμόρφωσης και τα συναφή προβλήματα.

 

Ποιοι είναι οι στόχοι της χειρουργικής επέμβασης της κοιλοποδίας;

Ο κύριος στόχος της χειρουργικής επέμβασης είναι η μείωση του πόνου και η βελτίωση της λειτουργικότητας. Η επέμβαση μπορεί επίσης να μειώσει και συνοδούς τραυματισμούς, όπως τα επαναλαμβανόμενα διαστρέμματα ποδοκνημικής και τα κατάγματα.

 

Ποια σημάδια υποδηλώνουν την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης;

Η επιλογή της χειρουργικής επέμβασης εξετάζεται όταν δεν υπάρχει ανακούφιση των συμπτωμάτων από τη φυσικοθεραπεία, τις τροποποιήσεις στα παπούτσια, τη χρήση ορθωτικών και τις αλλαγές στις δραστηριότητες. Μερικοί ασθενείς εξάλλου θα εμφανίσουν επίσης προβλήματα σε τένοντες, αδυναμία στην ποδοκνημική και κατάγματα στα πόδια. Αυτοί οι ασθενείς μπορεί να απαιτούν και άλλες χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων.

 

Πότε πρέπει να αποφύγω τη χειρουργική επέμβαση;

Εάν έχετε προβλήματα υγείας που κάνουν τη χειρουργική επέμβαση επισφαλή, οποιαδήποτε λοίμωξη ή ασθένεια των αιμοφόρων αγγείων, η χειρουργική επέμβαση για κοιλοποδία ίσως να μην ενδείκνυται.

 

Γενικές πληροφορίες για την χειρουργική επέμβαση

Οι χειρουργικές επεμβάσεις που σχετίζονται με τη διόρθωση της κοιλοποδίας ποικίλλουν. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη διόρθωση της οστικής παραμόρφωσης, την αντιμετώπιση της χαλαρότητας / αστάθειας της ποδοκνημικής άρθρωσης, και παρεμβάσεις στις μυϊκές ομάδες των οποίων οι ανισορροπίες προκαλούν την παραμόρφωση. Ο στόχος της θεραπείας είναι ένα ευθυγραμμισμένο πόδι που κατανέμει ομοιόμορφα το βάρος κατά μήκος τόσο της εσωτερικής όσο και της εξωτερικής πλευράς. Μπορεί να χρειαστεί ποικιλία χειρουργικών τομών και προσπελάσεων για ολοκληρωθεί η χειρουργική διόρθωση ενός ποδιού με κοιλοποδία.

 

Χειρουργική τεχνική

Επεμβάσεις μαλακών μορίων: Η κοιλοποδία προκαλείται εν μέρει από υπερβολική έλξη ενός από τους έξω μυς της ποδοκνημικής. Μπορεί να πραγματοποιηθεί απελευθέρωση αυτού του τένοντα στην εξωτερική πλευρά της ποδοκνημικής. Επιπροσθέτως, η τενοντομεταφορά μπορεί να βοηθήσει στη διόρθωση της παραμόρφωσης της άρθρωσης της ποδοκνημικής.

Συχνά επίσης οι ασθενείς θα έχουν σφιχτό γαστροκνήμιο, ενός από τους κύριους μύες της γάμπας. Αυτό μπορεί να αυξήσει την παραμόρφωση ή και να αποτρέψει τη διόρθωση. Αυτό αντιμετωπίζεται συνήθως με την επιμήκυνση ενός τμήματος της γαστροκνημίας ή του Αχιλλείου τένοντα. Η επέμβαση πραγματοποιείται μέσω μίας ή περισσότερων μικρών τομών στο πίσω μέρος του ποδιού / ποδοκνημικής.

Τέλος, η πελματιαία απονεύρωση μπορεί να είναι ιδιαίτερα σφιχτή. Η πελματιαία απονεύρωση είναι μια δομή που μοιάζει με παχιά ταινία και διατρέχει το πέλμα από την πτέρνα μέχρι το μπροστινό μέρος του ποδιού. Μπορεί στα πλαίσια χειρουργικής διόρθωσης της κοιλοποδίας να γίνει μερική ή πλήρης απελευθέρωση της πελματιαίας απονεύρωσης.

Τενοντομεταφορές: Η πολύ μεγάλη έλξη συγκεκριμένων μυών και τενόντων είναι συχνά η αιτία της παραμόρφωσης που σχετίζεται με την κοιλοποδία. Η μεταφορά ενός από αυτούς τους μυς ή τένοντες μπορεί να βοηθήσει το πόδι να λειτουργεί καλύτερα. Επιπρόσθετα, οι ασθενείς με κοιλοποδία μπορεί να έχουν αδυναμία στην κίνηση του ποδιού προς τα πάνω, κάτι που μερικές φορές ονομάζεται πτώση άκρου ποδός. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ένας τένοντας από το οπίσθιο τμήμα της ποδοκνημικής μπορεί να μετακινηθεί στη ράχη του ποδιού για να βοηθήσει στη βελτίωση της δύναμης.

Οστικές επεμβάσεις: Η διόρθωση της παραμόρφωσης του ποδιού μπορεί να μην είναι εφικτή μόνο με τις χειρουργικές επεμβάσεις των μαλακών μορίων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μπορεί να χρειαστούν μία ή περισσότερες διορθωτικές τομές στα οστά του ποδιού, που ονομάζονται οστεοτομίες. Σε άλλες περιπτώσεις, αντί της οστεοτομίας μπορεί να προτιμηθεί η επέμβαση ένωσης δύο ή περισσοτέρων οστών που ονομάζεται αρθρόδεση. Με την αρθρόδεση αφαιρείται ο χόνδρος της άρθρωσης μεταξύ δύο οστών, έτσι ώστε να ενωθούν σε ένα οστό με το πέρασμα του χρόνου. Για την επίτευξη της αρθρόδεσης τα οστά μπορεί να συγκρατηθούν στη θέση τους με πλάκες ή βίδες.

Ραχιαία οστεοτομία πρώτου μεταταρσίου: Η διαδικασία αυτή μειώνει το ύψος της ποδικής καμάρας.

Οστεοτομία πτέρνας: Αυτή η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιείται για να επαναφέρει το οστό της πτέρνας στον σωστό άξονα κάτω από την κνήμη. Αυτό είναι απαραίτητο αν η διόρθωση της παραμόρφωσης στο μπροστινό μέρος του ποδιού δεν διορθώνει αντίστοιχα το πίσω μέρος του άκρου ποδός ή της ποδοκνημικής. Η οστεοτομία πτέρνας μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους και συχνά διατηρείται στη θέση της με μία ή περισσότερες βίδες.

Αρθρόδεση: Μερικές φορές οι παραμορφώσεις στο πόδι των ασθενών έχουν προκαλέσει βλάβη και στις αρθρώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι επεμβάσεις των μαλακών μορίων ή οι οστεοτομίες μπορεί να μην είναι αρκετές και ίσως είναι απαραίτητο να εξαλειφθεί η φθαρμένη άρθρωση με την επέμβαση της αρθόδεσης.

Επεμβάσεις στα δάκτυλα: Η γαμψοδακτυλία είναι ένα συνηθισμένο συνοδό πρόβλημα στην παραμόρφωση της κοιλοποδίας. Αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με χειρουργική επέμβαση στους τένοντες, μεμονωμένες αρθροδέσεις των φαλάγγων ή ακόμα και εκτομή μέρους αυτών των οστών των δακτύλων. Μετά τη χειρουργική επέμβαση τα δάκτυλα των ποδιών συχνά συγκρατούνται προσωρινά στη θέση τους με καρφίδες που αργότερα αφαιρούνται.

Τι συμβαίνει μετά την επέμβαση;

Η αποθεραπεία συνήθως απαιτεί τουλάχιστον έξι εβδομάδες αποφόρτισης έτσι ώστε τα οστά και άλλες δομές να επουλωθούν. Σε πολλές περιπτώσεις, απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη περίοδος προστασίας ή / και αποφόρτισης. Τυπικά, τα τελικά αποτελέσματα δεν είναι εμφανή για περίπου έξι έως δώδεκα μήνες μετά τη χειρουργική επέμβαση.

Συγκεκριμένες επιπλοκές που σχετίζονται με την κοιλοποδία, περιλαμβάνουν ατελή διόρθωση της παραμόρφωσης, επανεμφάνιση παραμόρφωσης και αποτυχία ένωσης μιας αρθρόδεσης ή οστεοτομίας, που ονομάζεται ψευδάρθρωση.

Πιθανές επιπλοκές

Υπάρχουν γενικές επιπλοκές που μπορεί να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση. Αυτές περιλαμβάνουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την αναισθησία, τις λοιμώξεις, τη βλάβη σε νεύρα και αιμοφόρα αγγεία, την αιμορραγία και τη δημιουργία θρόμβων.

Συχνές ερωτήσεις

Εάν προχωρήσω σε χειρουργική επέμβαση, το πόδι μου θα είναι απόλυτα φυσιολογικό;

Η χειρουργική επέμβαση στα πόδια είναι δύσκολη, ειδικά όταν απαιτείται μεγάλος βαθμός διόρθωσης της παραμόρφωσης. Η επαναφορά του ποδιού σε μια ευθυγραμμισμένη θέση μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να μην διαρκέσει, ακόμα και αν όλα φαίνονται τέλεια στο χειρουργείο. Ο στόχος της θεραπείας είναι να βελτιωθεί τόσο η μορφή όσο και η λειτουργία του ποδιού και του αστραγάλου. Σε ορισμένους ασθενείς με πολύ σοβαρή παραμόρφωση, ο στόχος είναι ένα πόδι που λειτουργεί καλύτερα με υποστήριξη από κάποιο ορθωτικό.