Ολική αρθροπλαστική

Με την ολική αρθροπλαστική της ποδοκνημικής αντικαθιστούμε την κατεστραμμένη άρθρωση με μία τεχνητή. Αντίστοιχα με τις αρθροπλαστικές του ισχίου και του γόνατος, η ολική αρθροπλαστική της ποδοκνημικής απαλλάσσει τον ασθενή από τον αρθριτικό πόνο ενώ ταυτόχρονα του επιτρέπει να διατηρεί την κίνηση στην πάσχουσα άρθρωση και να  συνεχίζει τις δραστηριότητές του. Σε περίπτωση φθοράς ή χαλάρωσης, η αρθροπλαστική μπορεί είτε να αντικατασταθεί ή και να γίνει αρθρόδεση της περιοχής, μια επέμβαση που για χρόνια αποτελούσε την καλύτερη και συχνά τη μόνη λύση για την αρθρίτιδα του αστραγάλου.

Η ποδοκνημική άρθρωση αποδείχτηκε ιδιαίτερα δύσκολη στον σχεδιασμό μιας αξιόπιστης αρθροπλαστικής, καθώς είναι μια ανατομική περιοχή μικρού μεγέθους που όμως δέχεται σε κάθε μας βήμα βάρος συχνά πολλαπλάσιο από αυτό του σώματος. Μετά από πολλές προσπάθειες, σήμερα έχουμε στα χέρια μας νέα μοντέλα ολικών αρθροπλαστικών της ποδοκνημικής,  με βελτιωμένη αντοχή και διάρκεια ζωής αντίστοιχη με αρθροπλαστικές άλλων αρθρώσεων. Υπολογίζεται πως περίπου 9 στις 10 προθέσεις διαρκούν για περισσότερο από μια δεκαετία, διάστημα πολύ σημαντικό για τον ασθενή που θέλει να διατηρήσει την κίνηση στην άρθρωση.