Εκτομή οστεοφύτων ποδοκνημικής

Τι είναι η εκτομή οστεοφύτων της ποδοκνημικής άρθρωσης;

Η εκτομή των οστεόφυτων της ποδοκνημικής απομακρύνει τις οστικές προεξοχές από τον αστράγαλο ή την κνήμη, τα οποία είναι κόκαλα της άρθρωσης της ποδοκνημικής.

 

Ποιος είναι ο στόχος της εκτομής των οστεοφύτων;

Ο στόχος της αφαίρεσης των οστεοφύτων της ποδοκνημικής είναι να ανακουφίσει από τον πόνο που προκαλείται από οστική προστριβή και τον εγκλωβισμό των μαλακών μορίων στο πρόσθιο τμήμα της ποδοκνημικής.

Ποια σημάδια υποδηλώνουν την ανάγκη χειρουργικής επέμβασης;

Αν έχετε πόνο στο πρόσθιο τμήμα της ποδοκνημικής που δεν βελτιώνεται με συντηρητική θεραπεία, μπορεί να εξεταστεί η επιλογή της εκτομής των οστεοφύτων. Ο πόνος είναι συνήθως χειρότερος με την προς τα πάνω κάμψη (ραχιαία κάμψη) της ποδοκνημικής. Ο πόνος συνήθως προκαλείται από οστική προεξοχή.

 

Γενικές πληροφορίες για την χειρουργική επέμβαση

Η χειλεκτομή ποδοκνημικής μπορεί να πραγματοποιηθεί αρθροσκοπικά (ελάχιστα επεμβατική) ή με ανοικτή χειρουργική επέμβαση. Η επιλογή για ανοικτή ή αρθροσκοπική επέμβαση γίνεται με βάση το μέγεθος της οστικής προεξοχής και την προτίμηση του χειρούργου.

 

Πότε πρέπει να αποφεύγεται η χειρουργική επέμβαση;

Η εκτομή των οστεοφύτων δεν ενδείκνυται αν πάσχετε από σοβαρή αρθρίτιδα. Η απομάκρυνση των οστικών προεξοχών στις αρθριτικές ποδοκνημικές δεν βελτιώνει συνήθως τον πόνο. Περισσότερο προχωρημένη αρθρίτιδα σημαίνει μικρότερο όφελος από τη χειρουργική επέμβαση.

 

Χειρουργική τεχνική

Αρθροσκόπηση: Όταν πραγματοποιείται αρθροσκόπηση ποδοκνημικής, μια κάμερα τοποθετείται στην άρθρωση της ποδοκνημικής μέσα από μια μικρή τομή. Οι χόνδροι και οι μαλακοί ιστοί στο εσωτερικό της άρθρωσης της ποδοκνημικής εξετάζονται και η οστική προεξοχή εμφανίζεται στην κάμερα. Απομακρύνεται με ένα εργαλείο όπως ένα αρθροσκοπικό γλύφανο ή σμίλη / οστεοτόμος που τοποθετείται στην ποδοκνημικής μέσω μιας ξεχωριστής μικρής τομής.

Ανοικτή επέμβαση: Μια τομή γίνεται στο πρόσθιο τμήμα της ποδοκνημικής. Η άρθρωση της ποδοκνημικής ανοίγει και η οστική προεξοχή του οστού εντοπίζεται και αφαιρείται με οστεοτόμους.

Τι συμβαίνει μετά την επέμβαση;

Η δραστηριότητα μετά από τη χειρουργική επέμβαση μπορεί να εξαρτάται από το μέγεθος της οστικής προεξοχής και από το βαθμό του οιδήματος ή αιμορραγίας που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Μπορεί να υπάρχει μια περίοδος κατά την οποία μπορεί να μην επιτρέπεται να κάνετε οποιοδήποτε φόρτιση, ή να βάζετε μόνο μερικό βάρος στην ποδοκνημική. Αυτό συνήθως διαρκεί μία έως τρεις εβδομάδες. Η φυσικοθεραπεία ξεκινά και η φόρτιση και οι δραστηριότητες αυξάνονται ανάλογα με τα συμπτώματα και την κάθε περίπτωση.

Πιθανές επιπλοκές

Υπάρχουν γενικές επιπλοκές που μπορεί να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση. Αυτές περιλαμβάνουν τους κινδύνους που σχετίζονται με την αναισθησία, τις λοιμώξεις, τη βλάβη σε νεύρα και αιμοφόρα αγγεία, την αιμορραγία και τη δημιουργία θρόμβων.

Οι ασθενείς μπορεί να παρουσιάσουν απώλεια αίσθησης στην ράχη του ποδιού μετά από αυτή την επέμβαση. Ο πόνος μπορεί να μην βελτιωθεί μετά από αυτή τη χειρουργική επέμβαση και μπορεί να εμφανιστεί μέχρι και αύξηση του πόνου στην ποδοκνημική άρθρωση. Ενώ πολλοί ασθενείς παρουσιάζουν σημαντική μείωση του πόνου με αυτή την επέμβαση, υπάρχει κίνδυνος επανεμφάνισης του πόνου μετά από χειρουργική επέμβαση καθώς η υποκείμενη αρθρίτιδα εξελίσσεται. Ωστόσο, το συνολικό ποσοστό επιπλοκών για αυτήν την επέμβαση είναι χαμηλό.

 

Συχνές ερωτήσεις

 

Θα επανακτήσω το εύρος κίνησης της ποδοκνημικής αν απομακρυνθεί η οστική προεξοχή;

Το εύρος κίνησης μπορεί να αυξηθεί μετά την απομάκρυνση των οστικών προεξοχών. Αυτό δεν συμβαίνει πάντα, καθώς οι μαλακοί ιστοί όπως οι τένοντες και οι σύνδεσμοι γύρω από την ποδοκνημική μπορεί να είναι ακόμα σφιχτοί και αυτοί οι ιστοί επίσης επηρεάζουν την κίνηση της ποδοκνημικής.