Διαδερμική χειρουργική

Διαδερμική Χειρουργικη

Τα τελευταία χρόνια εξελίχθηκαν νέα εργαλεία στη χειρουργική του ποδιού, τα οποία μας επιτρέπουν να τροχίσουμε ή και να κόψουμε τα οστά μέσα από πολύ μικρές τομές. Τα διαδερμικά εργαλεία είναι παραλλαγή των οδοντιατρικών τροχών, αποτελούν δηλαδή γλύφανα υψηλής ενέργειας που φυσικά δεν χρησιμοποιούν κανενός είδους ακτίνες laser, όπως λανθασμένα πιστεύεται από πολλούς. Εφαρμόζουμε τη μέθοδο επιλεκτικά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και συχνά σε συνδυασμό με άλλες τεχνικές.

Πολύ ισχυρά αλλά και επικίνδυνα, τα διαδερμικά εργαλεία αυτά συνοδεύτηκαν από μεγάλο αριθμό επιπλοκών το πρώτο διάστημα της χρήσης τους. Αυτό οφείλεται στο ότι χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές που έχουν αποτύχει στο παρελθόν και στην ανεπαρκή συγκράτηση των διορθώσεων του ποδιού (συχνά μόνο με εξωτερικούς επιδέσμους) με απρόβλεπτα αποτελέσματα. Εξάλλου, στο γενικότερο ενθουσιασμό για τις μικρές τομές, πολλές γυναίκες ασθενείς χειρούργησαν τα πόδια τους για αισθητικούς κυρίως  λόγους (χωρίς δηλαδή να έχουν ενοχλήματα), κάτι που έχει αποδειχτεί ιατρικά λάθος και έχει καταδικαστεί από όλες τις σχετικές επιστημονικές κοινότητες του εξωτερικού. Σε αυτό συνετέλεσε βεβαίως και η έντονη διαφήμιση της μεθόδου που δημιούργησε στους ασθενείς υπερβολικές προσδοκίες. Όπως κάθε εργαλείο, έτσι και η διαδερμική χειρουργική στο πόδι μπορεί να εφαρμοσθεί με ασφάλεια σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, με την κατάλληλη εκπαίδευση, προεγχειρητικό σχεδιασμό και σεβασμό στις αρχές της χειρουργικής του ποδιού. Με αυτές τις προϋποθέσεις και μόνο, τα αποτελέσματα μπορεί να είναι ικανοποιητικά και να διαρκέσουν στην πορεία του χρόνου.

Ο Ορθοπαιδικός κ Συμεωνίδης εκπαιδεύτηκε στη διαδερμική χειρουργική του ποδιού σε πιστοποιημένα workshops από τους πρωτοπόρους χειρουργούς Prado και Redfern, συγγραφείς διεθνών συγγραμάτων σχετικά με την τεχνική.