Ενδοδιαμερισματική Πίεση

Μετρηση Ενδοδιαμερισματικής Πιεσης

Το Σύνδρομο Διαμερίσματος στη χρόνια μορφή του ταλαιπωρεί πολλούς αθλητές καθώς συχνά η διάγνωσή του καθυστερεί σημαντικά. Συχνότερα εντοπίζεται στους μύες της κνήμης και της γαστροκνημίας. Η μέτρηση της αυξημένης πίεσης μέσα στους μύες, η λεγόμενη Ενδοδιαμερισματική Πίεση μας βοηθά να θέσουμε τη διάγνωση σύμφωνα με διεθνή κριτήρια και να κατευθύνουμε τη θεραπεία. Πραγματοποιούμε τη μέτρηση με τον ασθενή σε ηρεμία και μετά από άσκηση με ειδική συσκευή μέτρησης.

Ο Ορθοπαιδικός Παναγιώτης Συμεωνίδης έχει μεγάλη εμπειρία στη μέτρηση της Ενδοδιαμερισματικής Πίεσης των μυών καθώς αυτή αποτέλεσε τη βάση της διδακτορικής του διατριβής. Με την εργασία αυτή που δημοσιεύτηε στο Journal of Spinal Disorders and Techniques ο κ Συμεωνίδης έγινε διδάκτορας της Ιατρικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τον βαθμό άριστα.