Γενική εκπαίδευση
Διδακτορική Διατριβή
Ειδικότητα Ορθοπαιδικής
AO Fellowship - Dresden, Germany
Foot & Ankle Fellowship - Adelaide, Australia
AOFAS Fellowship - East Coast, USA
Dance Medicine
Surgical Skills Courses - Workshops
Δημοσιεύσεις
Ομιλίες - Διαλέξεις